องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1072 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [ 8 ส.ค. 2565 ]63
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [ 8 ส.ค. 2565 ]58
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) [ 8 ส.ค. 2565 ]54
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) [ 8 ส.ค. 2565 ]61
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) ของ อบต.แก่งดินสอ [ 5 ส.ค. 2565 ]58
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบาทราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนนพรรษา 90 พรรษา ของ อบต.แก่งดินสอ [ 5 ส.ค. 2565 ]61
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบาทราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนนพรรษา 90 พรรษา ของ อบต.แก่งดินสอ [ 5 ส.ค. 2565 ]56
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบาทราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนนพรรษา 90 พรรษา ของ อบต.แก่งดินสอ [ 5 ส.ค. 2565 ]53
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบาทราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ [ 5 ส.ค. 2565 ]55
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาโครงการสร้างโคมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ [ 3 ส.ค. 2565 ]60
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) [ 2 ส.ค. 2565 ]60
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) สำนักปลัด [ 2 ส.ค. 2565 ]57
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifunction [ 1 ส.ค. 2565 ]62
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะมูลฝอยและงานอื่นๆ ของกองสาธารณสุขฯ วงเงินงบประมาณ 9,000.- บาท [ 29 เม.ย. 2565 ]106
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 วงเงินงบประมาณ 4,000.- บาท [ 29 เม.ย. 2565 ]98
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 วงเงินงบประมาณ 4,000.- บาท [ 29 เม.ย. 2565 ]102
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมคอมพิวเตอร์รหัส416-56-0010 กส.กองคลัง วงเงินงบประมาณ 4,850.- บาท [ 22 เม.ย. 2565 ]102
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น วงเงินงบประมาณ 770.40 บาท [ 18 เม.ย. 2565 ]104
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการต์ พ.ศ.2565 วงเงินงบประมาณ 17,500.- บาท [ 8 เม.ย. 2565 ]109
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างบริการไฟส่องสว่างโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 วงเงินงบประมาณ 2,100.- บาท [ 8 เม.ย. 2565 ]106
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 วงเงินงบประมาณ 3,852.- บาท [ 5 เม.ย. 2565 ]106
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รหัส 416-50-0003 กส.สำนักปลัด วงเงินงบประมาณ 3,500.00.- บาท [ 4 เม.ย. 2565 ]104
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รหัส 416-51-0004 กส.สำนักปลัด วงเงินงบประมาณ 3,050.00.- บาท [ 4 เม.ย. 2565 ]108
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองการศึกษาฯ) ประจำเดือน เมษายน 2565 วงเงินงบประมาณ 4,000.- บาท [ 31 มี.ค. 2565 ]109
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะมูลฝอยและงานอื่นๆของกองสาธารณะสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน เมษายน 2565วงเงินงบประมาณ 9,000.- บาท [ 31 มี.ค. 2565 ]113
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) ประจำเดือน เมษายน2565 เงินงบประมาณ 4,000.- บาท [ 31 มี.ค. 2565 ]100
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง วงเงินงบประมาณ 12,979.00.- บาท [ 25 มี.ค. 2565 ]109
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณะสุขฯ วงเงินงบประมาณ 15,289.00.- บาท [ 25 มี.ค. 2565 ]151
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำนักปลัด เงินงบประมาณ 29,700.00.- บาท [ 25 มี.ค. 2565 ]110
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณะสุขฯ วงเงินงบประมาณ 10,850.00.- บาท [ 25 มี.ค. 2565 ]145
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วงเงินงบประมาณ 24,490.00.- บาท [ 25 มี.ค. 2565 ]149
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการฯจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง วงเงินงบประมาณ 27,930.00.- บาท [ 25 มี.ค. 2565 ]117
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด)หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน วงเงินงบประมาณ 490,000.00.- บาท [ 21 มี.ค. 2565 ]111
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมเลเซอร์ กส.ของกองสาธารณะสุขฯ วงเงินงบประมาณ 1,550.00.- บาท [ 8 มี.ค. 2565 ]145
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ-แบบอัดท้าย งบประมาณ 3,630.00.- บาท [ 8 มี.ค. 2565 ]94
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด ประจำเดือนมีนาคม2565 เงินงบประมาณ 4,000.- บาท [ 28 ก.พ. 2565 ]100
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองการศึกษาฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565 เงินงบประมาณ 4,000.- บาท [ 28 ก.พ. 2565 ]149
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อนมโรงเรียน ช่วงวันที่1-31 มีนาคม 2565 วงเงินงบประมาณ221,587.52 บาท [ 22 ก.พ. 2565 ]107
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะมูลฝอยและงานอื่นๆของกองสาธารณสุข งบประมาณ 9,000.00.- บาท [ 22 ก.พ. 2565 ]165
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ เลขทะเบียน 81-3992 ปจ. วงเงินงบประมาณ 20,650.- บาท [ 18 ก.พ. 2565 ]189
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27