องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ +

  ตำแหน่ง + นายกอบต.แก่งดินสอ
  โทรศัพท์ + 037-210616
  อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th
 
  ชื่อ + นายนิรันดร์  คงกำเนิด
  ตำแหน่ง + ปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 037-210616
  อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th
 
 
  ชื่อ +   นางสาวดลยา  พละเดช
  ตำแหน่ง +  รองปลัด อบต.รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 037-210616
  อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th
 
  ชื่อ +  นางระเบียบ  จันทร์สำรวม
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 037-210616
  อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th
 
   ชื่อ +  นายสุเทพ  ฉุนตู
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ + 037-210616
   อีเมล์ +  admin@kaengdinso.go.th