องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผุ้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล


เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2565 นายสำราญ  อ่อนอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เป็นประะานในการเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อมูุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนด้วยการบริหารที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  กำหนดมาตรการเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องททุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 

2024-02-07
2023-10-06
2023-10-06
2023-10-03
2023-09-22
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-07