องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผุ้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล


เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2565 นายสำราญ  อ่อนอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เป็นประะานในการเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อมูุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนด้วยการบริหารที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  กำหนดมาตรการเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องททุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 

2023-02-27
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-21
2022-06-21
2022-03-10
2022-02-27
2022-02-18
2022-02-10
2022-02-10