องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
 


กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น


เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่นที่ดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยนายสำราญ   อ่อนอรุณ หลักจากประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคคลกรยึกมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม

2023-02-27
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-21
2022-06-21
2022-03-10
2022-02-27
2022-02-18
2022-02-10
2022-02-10