องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี :www.kaengdinso.go.th

 
 
 


ประกาศหยุดให้บริการ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เรื่องหยุดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565- 6 มีนาคม 2565 และเปิดให้บริการในวันที่ 7 มีนาคม 2565 เนื่องจาก พบเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ติดเชื่อไวรัสโคโรนา จำนวน 3 ราย 

2024-06-17
2024-06-12
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-15
2024-04-13
2024-04-04
2024-03-22
2024-02-07
2023-10-06