องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี: www.kaengdinso.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 25 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไปภายในตำบลแก่งดินสอ หันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และหันมาสนใจฝึกซ้อมกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัย และความสามัคคี โดยการแข่งขันกีฬาเป็นทีม เสริมสร้างให้นักกีฬามีระเบียบวินัย รู้จักเคารพกฎกติกาการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่สังคมสุขภาพดีมีคุณภาพของอนาคตของชาติ

2023-02-27
2022-06-29
2022-06-29
2022-06-21
2022-06-21
2022-03-10
2022-02-27
2022-02-18
2022-02-10
2022-02-10