องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ ว่าด้วยประมาณจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารท้องถิ่น [ 6 ก.ย. 2564 ]11
2 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 6 ก.ย. 2564 ]9
3 มาตรฐานและเงื่อนไข การาคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การเลือนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]14
4 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]15
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]16
6 ประกาศการจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 30 เม.ย. 2564 ]16
7 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก [ 30 เม.ย. 2564 ]15
8 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]14
9 ประกาศ การจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 30 เม.ย. 2564 ]16
10 ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 เม.ย. 2564 ]14
 
หน้า 1|2|3