องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานและเงื่อนไข การาคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การเลือนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]5
2 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]4
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]5
4 ประกาศการจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 30 เม.ย. 2564 ]4
5 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก [ 30 เม.ย. 2564 ]3
6 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]3
7 ประกาศ การจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล อบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 30 เม.ย. 2564 ]4
8 ประกาศคณะกรรมการกลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 เม.ย. 2564 ]4
9 แผนอัตรากลังประจำปีงบประมาณ 564-2566 ส่วนที่ 1 [ 30 เม.ย. 2564 ]4
10 แผนอัตรากำลังและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 564-2566 ส่วนที่ 3 [ 30 เม.ย. 2564 ]3
 
หน้า 1|2|3