องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]20
2 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]20
3 เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 2 ครึ่งปี หลัง (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) [ 30 ก.ย. 2564 ]18
4 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ ว่าด้วยประมาณจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหารท้องถิ่น [ 6 ก.ย. 2564 ]33
5 ประกาศ อบต.แก่งดินสอ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 6 ก.ย. 2564 ]31
6 มาตรฐานและเงื่อนไข การาคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การเลือนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 30 เม.ย. 2564 ]39
7 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]38
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]40
9 ประกาศการจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 30 เม.ย. 2564 ]36
10 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก [ 30 เม.ย. 2564 ]39
 
หน้า 1|2|3|4