องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 3104 ]109
2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ2563 ครึ่งปีแรก [ 25 เม.ย. 2563 ]10
3 การเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบลอบต.แก่งดินสอ [ 15 เม.ย. 2563 ]10
4 ประกาศเรื่องยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ซึ่งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น [ 1 ต.ค. 2562 ]10
5 การกำหนดการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 มิ.ย. 2562 ]139
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 25 มิ.ย. 2562 ]129
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 25 มิ.ย. 2562 ]134
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 มิ.ย. 2562 ]118
9 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 มิ.ย. 2562 ]10
10 นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 2 ก.พ. 2561 ]10
 
หน้า 1|2