องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยวิสามัญสมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยวิสามัญสมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2562