องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2563