องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภา อบต.แก่งดินสอสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2562