องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 


รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองคลัง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองคลัง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2563