องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2563 ]51
2 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 24 ต.ค. 2562 ]55
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]51
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 1 ต.ค. 2562 ]51
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]65
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]52
7 ข้อมูลเชิงสถิติ [ 17 มิ.ย. 2562 ]341
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) [ 15 พ.ค. 2562 ]46
9 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 30 พ.ย. 2561 ]46
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมุลสาธารณะ [ 30 พ.ย. 2561 ]47
 
หน้า 1|2