องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นพับการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการขยะ [ 27 เม.ย. 2564 ]6
2 แผ่นพับเอกสารแนะนำค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย [ 27 เม.ย. 2564 ]5
3 คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง [ 10 พ.ย. 2563 ]7
4 คู่มือสำหรับประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 10 พ.ย. 2563 ]7
5 คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น (สำหรับประชาชน) กองคลัง [ 3 พ.ย. 2563 ]7
6 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 20 มิ.ย. 2562 ]129
7 คู่มือการอำนวยความสะดวกประชาชน [ 20 มิ.ย. 2562 ]6