องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


นายสำราญ อ่อนอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ โดยมีครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยกรรมการบริหารศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมคับคั่ง สร้างความสุข สนุกสนาน แก่เด็กๆ และสร้างความสามัคคีในผู้ปกครองและผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน