องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th
 
 
 


ลานกีฬาประจำหมู่บ้าน ตำบลแก่งดินสอ


ลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์