องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการรณรงค์การจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ได้จัดทำโครงการรณรงค์การจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ยุทธศาสตร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดทับไทรธรรมมาราม หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี