องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2563


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : แจ้งประเมินภายในกุมภาพันธ์ของทุกปี ชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี
ภาษีป้าย : ยื่นแบบภายในมกราคม-มีนาคม ของทุกปี และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประเมิน
ใบอนุญาตประกอบการ : ยื่นขออนุญาตดำเนินกิจการและต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ