องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีพ.ศ.2563


ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะใช้จัดเก็บแทนภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยจะเริ่มจัดเก็บในปี พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2563 มีอัตราการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ ดังนี้