องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร


กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทำการปกครองอำเภอนาดี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาดี และเจ้าหน้าที่ทหาร ร2 พัน 3 รอ. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุุ่งโพธิ์