วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง 622 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟ ภายในเเละภายนอก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างเหมาตามโครงการ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถพยาบาล ทะเบียน กฉ-๙๖๓๔ ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาสเเละจัดจ้างซ่อมกระจกห้องประชุมอบต.แก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสาธิตในโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนา เเละวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถพยาบาลเลขทะเบียน กฉ-๖๘๓๔ ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง