วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุในโครงการหล่อเทียนพรรษาเเละแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อยางนอกรถบรรทุกน้ำทะเบียน 81-3992 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง - 623 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อพันธ์ุไม้ ชมพูพันธ์ทิพย์ตามโครงการปลูกป่าทดเเทนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี งบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุงขนาด 200 มิลลิลิตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านแก่งดินสอ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
เหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านราษฎร์เจริญ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561
27  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านวังอ้ายป่อง ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านท่าสะตือ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง