วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการรณรงค์การจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 81-3992 ปจ และ ทะเบียน กง 623 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อชุดโต๊ะประชุม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิง และจ้างเหมาบริการถังพร้อมก๊าซ LPG ตามโครงการฝึกทบทวนอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง 622 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟ ภายในเเละภายนอก สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง