วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนนมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืดบรรจุถุง ถุงละ 200 มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งเด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
9  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทลเลอร์ลากเรือ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เทลเลอร์ลากเรือ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต 12 เดือน (ตั้งเเต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอชที รสจืดบรรจุกล่อง กล่องละ 200 มิลลิลิตร ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง