วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านท่าสะตือ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านแก่งใหญ่ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ - แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ส.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง อบต.แก่งดินสอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน ๗ สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนางอรวรรณ จิตรพิโรจน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง