วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน ๗ สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 จำนวน 42 วันๆละ 185 คนๆละ 20 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชทีรสจืด บรรจุกล่อง 200 มิลลิลิตร เทอม 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวในตำบลแก่งดินสอ (กองสาธารณสุข) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ประกวดราคาเช่าจัดเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)นมยูเอชที 200 มิลลิลิตร รสจืด,นมพาสเจอร์ไรซ์ 200 มิลลิลิตร รสจืด เทอม 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562(ครั้งที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน ๗ สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) หมู่ที่ 3 บ้านวังอ้ายป่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน สำหรับพนักงานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง