วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งดินสอ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถบัสโดยสารธรรมดา ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนใส่ใจสุขภาพและป้องกันปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (กลุ่มซอยอเนกอุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (กลุ่มวัดทับไทรวนาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (กลุ่มเขาตะแบกบาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุงขนาด 200 มิลลิลิตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 622 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง