วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด บรรจุถุงขนาด 200 มิลลิลิตร ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2)
4  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (กลุ่มบ้านนายฉลาว โพธิ์โต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (กลุ่มนายระพินทร์ พรมมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเทิน ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรี ประจำเดือน มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอ้ายป่อง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์เจริญ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสะตือ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะไฟ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาขาด ประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง