วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมางานโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 622 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมางานโครงการหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านแก่งดินสอ-บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมางานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างเหมางานโครงการหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านแก่งดินสอ-บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างเหมางานโครงการหินคลุกซ่อมแซมบ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างเหมางานโครงการหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านบุกล้วย-บ้านวังรี หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรี ประจำเดือน เมษายน - พ.ฤษภาคม 2562 จำนวน 39 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารให้แก่ ศพด.บ้านแก่งใหญ่ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 จำนวน 39 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง