วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร (กลุ่มนายสุเทพ วัฒนากลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนายพีระศักดิ์ ทับถม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มนายจิตต์ จั่นร้อยแอ็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ขั้นตอนการสำรวจข้อมูลและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรด์ รสจืดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร เทอม ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน ๗ สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ กองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวังรีเชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มโรงชิพ)