วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรี ประจำเดือน เมษายน - พ.ฤษภาคม 2562 จำนวน 39 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารให้แก่ ศพด.บ้านแก่งใหญ่ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 จำนวน 39 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเทิน ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 จำนวน 39 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งดินสอ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอ้ายป่อง ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์เจริญ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสะตือ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมะไฟ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาขาด ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง