วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมางานโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมางานโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถบัสโดยสารธรรมดาโครงการพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมางานโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 622 ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมางานโครงการหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านแก่งดินสอ-บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมางานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างเหมางานโครงการหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านแก่งดินสอ-บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างเหมางานโครงการหินคลุกซ่อมแซมบ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างเหมางานโครงการหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านบุกล้วย-บ้านวังรี หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง