วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มนายหล่อ ทับสุข) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มไปคลองดินแดง) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนายสมเกียรติ โพธิ์สม) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน 7 สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรซ์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร สำหรับนักเรียนในโรงเรียน สพฐ. ระดับอนุบาล-ป.6 และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน 7 สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอชทีรสจืด บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับเด็กนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด.อบต.แก่งดินสอ ดื่มในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 19 วันๆละ 167 คนๆละ 20 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการทางอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) เป็นเวลา 12 เดือน และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง