วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อซื้อนมพลาสเจอไรด์ รสจืดบรรจุถุงขนาด 200 มิลลิลิตร เทอม 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562(ครั้งที่5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านวังรี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านทับไทร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเขาขาด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมางานโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างเหมางานโครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถบัสโดยสารธรรมดาโครงการพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมางานโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง