วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน ๗ สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ กองการศึกษาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านวังรีเชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มโรงชิพ)
8  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ (กลุ่มนายสมชาย คุณศิลป์)
1  ต.ค. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (พื้นที่ไม่จำกัด) เป็นเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน จำนวน ๗ สาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 จำนวน 42 วันๆละ 185 คนๆละ 20 บาท/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชทีรสจืด บรรจุกล่อง 200 มิลลิลิตร เทอม 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง