วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอสที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ดื่มช่วงเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๓ วัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ เลขทะเบียน 81-3992 ปจ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ เลขทะเบียน 81-3992 ปจ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรค) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยูเอสที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร ดื่มช่วงเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระหว่างวันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายกอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. และนายกอบต.แก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง