วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ป้ายไฟฟ้าสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบโปร่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข (คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน,เครื่องพิมพ์,เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง (คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล,เครื่องพิมพ์,เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พลาสเจอร์ไรด์ รสจืดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร , นมยูเอชที รสจือบรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร เทอม ๒/๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน,เครื่องพิมพ์,เครื่องสำรองไฟฟ้า,อุปกรณ์อ่านบัตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก และ เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุข (คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก,เคื่องพิมพ์,เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง