วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 7 คัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถพยาบาลกู้ชีพ-กู้ภัย เลขทะเบียน กฉ 9634 ปจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างโครงการสนามฟุตซอลบ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านวังรี หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ รสจืดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร เทอม ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนายนิรันดร์ คงกำเนิด) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มนายจิตต์ จั่นร้อยแอ็ด) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง