วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องดูดเสมหะ) ประจำรถพยาบาลกู้ชีพ-กู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องวัดสัญญาณชีพแบบพารามิเตอร์) ประจำรถพยาบาลกู้ชีพ-กู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กง - 622 ปจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กง - 623 ปจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมทั้งอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียน จำนวน 7 คัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอสทีรสจืด บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แก่งดินสอ และเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัด ศพฐ. ดื่มในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ เลขทะเบียน ๘๑-๓๙๙๒ ปจ. ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ซื้อถังขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง