วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้านบุเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำรถพยาบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กง-622 ปจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้านเขาขาด หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้านอ่างทอง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง