องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบรี : www.kaengdinso.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชาสัมพันการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปี 2563


เนื่องจากในเดือนมกราคม - เดือนกันยายน  2563 จะมีการโอนเงินเบี้ยยังชีพ้ข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ จะดำเนินการโอนเงินโดยกรมบัญชีกลาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอจึงขอแจ้งผู้มีสิทธิ์ทุกท่านในการตรวจสอบการโอนเงินในวันที่ 10 ของทุกเดือน หมายเลขโทรศัพท์ 037-210616